SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THPT SÓC SƠN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          

                                                                               Sóc Sơn, ngày 22 tháng 8 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về thời gian tựu trường và nhập học năm học 2022 - 2023

 


Căn cứ vào Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc Ban hành khung kế hoạch thơi gian năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phô thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị.

Trường THPT Sóc Sơn thông báo đến Phụ huynh và học sinh những nội dung như sau:

-      Ngày 26/8/2022 học sinh xem danh sách lớp tại bảng tin hoặc trang website http://thptsocsonkg.edu.vn của trường và đóng các khoản thu đầu năm học 2022 – 2023 tại Văn phòng từ ngày 26/08/2022 ( HS nào hộ khẩu ở ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên phô tô công chứng sổ hộ khẩu nộp 2 bản)

-      7 Giờ 30 phút, sáng ngày 29/8/2022 tựu trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp tập trung học sinh vào phòng học sinh hoạt nội quy học sinh, thông báo thời khóa biểu, ổn định tổ chức lớp (chia tổ, cử tổ trưởng, tổ phó, lớp trưởng, lớp phó), triển khai kế hoạch tổ chức học ính lao động vệ sinh trường, lớp, hướng dẫn học sinh ghi tóm tắt lý lịch, hoàn cảnh gia đình, trang trí lớp học.

-      7 giờ 30 phút, ngày 30/8/2022 Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cho học sinh lao động vệ sinh phòng học, hành lang, cầu thang ( quét dọn, lau bàn ghế, bảng, nền phòng học…) và vệ sinh sân trường theo kế hoạch lao động.

-      7 giờ 30 phút, ngày 31/8/2022; sinh hoạt tập thể đầu năm

-      7 giờ sáng ngày 05/9/2022, toàn thể CB,GV,NV và HS khai giảng năm học mới 2022-2023

-      7 giờ, thứ ba ngày 06/9/2022. Bắt đầu năm học mới.

Lưu ý: Thực hiện đúng phòng chống Covid-19 trong tình hình thực tế

Nhà trường xin thông báo đến Học sinh và PHHS toàn trường biết để chủ động chuẩn bị cho năm học mới đạt kết quả tốt nhất.

Trân trọng! 


                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                                     Viên

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: