thông qua phòng đào tạo và kiểm định chất lượng sở giáo dục tỉnh kiên giang trường THPT Sóc Sơn công bố điểm phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10

Thông qua ban kiểm định chất lượng của trường THPT Sóc Sơn và Sở giáo dục tỉnh kiên giang lập danh sách trúng tuyể bổ sung đợt 2

Thông qua hội đồng khảo thí và kiểm định chất lượng của nhà trường thành lập danh sách trúng tuyển vào lớp 10 những thí sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm về quyết định này

Trang 1 / 1

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: